други отчети

Информация по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г.
за 2-ро тримесечие на 2021 година