други отчети

Информация по чл. 19 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за 2-ро тримесечие на 2022 година