други отчети

Информация по чл. 37а от Наредба № 2 от 2003 г.
за 3-то тримесечие на 2020 година