ПОКАНА

Материали

Образец на пълномощно за участие в общото събрание чрез представител;

Условия и ред за за упълномощаване и приемане на пълномощни чрез електронни средства за участие в Общото събрание на акционерите

 

начало

ПОКАНА И МАТЕРИАЛИ
ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2017 г.